Min bog

Den lyserøde fest

Er du vokset op med voksne der har talt med hjertet?…eller helvede? Ved du hvordan du kan hjælpe et barn der har oplevet at være i kløerne på en voksen narcissist? Hvordan løser du med få positive ord en konflikt blandt børn?

Disse spørgsmål har jeg skrevet en bog om.

I 20 år har jeg arbejdet i institutionslivet med 0-6 årige og dygtige kolleger. Jeg oplever at vores pædagogiske arbejde, delvis, er på lige fod med advokater, hvor vi blandt andet skal tale for det enkelte barn om deres menneskerettigheder og egen grundlov. Vigtige rettigheder børn ikke er herre over selv at have kendskab til- endnu.

‘Når vi taler ‘hjerte til hjerte’ med børn i institutionslivet husker barnet hvem de er og udvikles sundt og i tillid og kærlighed – men hvordan taler man med hjertet?

Måske kan du selv nikke genkendende til en af de cases jeg belyser, med tydelige råd der har haft succes for barnet, den voksne og andre der arbejder professionelt med børn og deres udvikling.

Den Lyserøde Fest: Om børn og deres relationer i institutionslivet udkom i efteråret 2022. Kontakt mig for yderligere info og spørgsmål.

Bogen kan købes her: http://www.wadskjaerforlag.dk/vare/den-lyserode-fest/

 

Den lyserøde fest af Karina Juhl

Forlaget skriver

Den lyserøde fest – de institutionelle børns verden og deres relationer er skrevet af Karina Juhl Geneser. Karina er pædagog med 25 års erfaring. I bogen røber hun hvad hun som pædagog har oplevet kan være en bekymrende årsag til, at barnet har ændret adfærd. En adfærdsændring som forældrene undrer sig over og søger svar på, men aldrig rigtig får det.

Når et barn ændrer sig fra at være glad  til at have udviklet angst. Er trist og deprimeret. Eller føler sig ensom og har mangel på selvværd. Så er det vigtigt at bemærke, hvilke relationer barnet søger og får skabt med de omsorgsgivere, der er ansat i deres institutionelle verden.

 

Skab en lettere hverdag

Den lyserøde fest kan give læseren et indblik i, hvordan vi voksne kan skabe en lettere hverdag i vores relationer med børn i 0- 6 års alderen. Bogen kan også give os voksne en anderledes forståelse af vores syn bag barnets adfærd.
Bogen er velegnet til både fagfolk og forældre.

DEN LYSERØDE FEST er dugfriske historier fra 0-6 årige børns institutionsliv i forskellige danske daginstitutioner.

Den handler om børns relationer i institutionslivet. Og hvilke konsekvenser, det kan have for et barns udvikling at opleve at være i følelser, de både får hjælp til at håndtere. Og også følelser hvor de – uden at forstå det – kan være i kløerne på manipulerende voksne med narcissistiske træk.

Via genkendelige samtaleteknikker, piktogrammer og en særlig pædagogisk tilgang, kan både ensomhed, depression og mangel på at kende sig selv, give det enkelte barn en oplevelse af at blive ‘set’. Som den, de havde glemt, de var, før de blev manipuleret.
Svære følelser som vrede, angst, nedsmeltning og stress, kan håndteres ved at være med. Og ved at tale med barnet på deres præmisser. Og for barnets og fællesskabets bedste.

Håndter konflikter med succes

Karina deler sine erfaringer om, hvordan konflikter og udfordringer i hverdagen i barnets institutionelle liv kan håndteres med succes i nu’et. Forfatteren deler de pædagogiske iagttagelser på en omsorgsfuld og lærerig måde. Således at læseren straks kan benytte eksemplerne i egne relationer med børn.

Konflikter kan dræne børns relationer indbyrdes da disse kan opstå flere gange dagligt. Med få ændringer i den voksnes adfærd, er det muligt på få sekunder, og sammen med de involverede børn, at ændre en konflikt i en sådan grad at især børnene kan lære sig selv bedre at kende. Fremfor at lære, at de er ‘forkerte’ når de er vrede, udadreagerende, kede af det eller sure.

Når vi voksne tør at ‘tale hjerte til hjerte’ på niveau med det enkelte barn, og med den viden at ethvert barn har ret til, og krav på en sund selvudvikling,  kan vi faktisk være med til at forebygge en depression og mangel på selvværd hos barnet.

Lidt om Karina Geneser

I 20 år har forfatteren arbejdet i institutionslivet med 0-6 årige og dygtige kolleger. Hun oplever at det pædagogiske arbejde, delvis, er på lige fod med advokater. Hvor der blandt andet skal tales for det enkelte barn om deres menneskerettigheder og egen grundlov. Vigtige rettigheder børn ikke er herre over selv at have kendskab til – endnu.

Anmeldelser

Skolelærer og medlem af kommunalbestyrelsen, Ann Fryd Damgaard Harnek, har skrevet en flot anmeldelse af bogen. “Jeg har i denne vinterferien fået læst en af de bøger, som har påvirket mig mest gennem de sidste mange år. Den er skrevet af Karina J. Geneser ‘Den lyserøde fest’. Det er en bog skrevet fra hjertet. Med viden og dokumentation på, hvordan børn kan have det, når de bliver afleveret til en voksen i vores institutioner, som ikke ser dem, som de bør ses. Den beskriver også, hvordan hun ser, at børn blomstrer op, når de oplever, at de voksne omkring barnet virkelig ser dem, som de er.

Denne her bog er skrevet ud fra børnenes synsvinkel. Den beskriver, hvor vigtigt det er, at de voksne også ser børnene i et anerkendende lys. Selv når børnene ikke agerer, som resten af flertallet og som det forventes. Hvordan narcissistiske voksne kan ødelægge børns tro på, at de er elsket og gode nok, som de er. At alle børn er forskellige og skal respekteres for deres forskellighed. Hvordan børn ikke bevist er frække eller svarer igen. Men måske blot savner en ven eller en voksen, som ser bag den hårde facade.

Det er en bog, som fortæller, hvordan ICDP er en god vej til at forstå det enkelte barn og tale ind til barnet og være nysgerrig på barnet. Hvor vigtigt det er, at os, der arbejder med børn ser dem og prøver at forstå dem. Tak Karina for din ‘Lyserøde fest’. Den får mine varmeste anbefalinger og kan anbefales til alle, der har børn eller arbejder med børn. Eller blot fordi man ønsker at læse en bog skrevet med hjertet.“
5 stjerne i Jyllandsposten 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Børnebibliotekar Rikke Smith skrev en flot anmeldelse af bogen. Den blev bragt i Jyllandspostens bog-tillæg, Bøger. d. 10. december 2022. “I ‘Den lyserøde fest – De institutionelle børns verden og deres relationer’ tages der udgangspunkt i børns adfærd og hvordan børnene bliver udsat for følelsesmæssig manipulation fra voksne der passer de små, det kan være en voldsom oplevelse og kan følge barnet længe efter. ICDP-metoden er en måde at komme dette til undsætning på, metoden bruges for at møde det enkelte barn i emotionel og kognitiv forstand.

Forfatteren ved hvad hun snakker om. Karina Jeanette Juhl Geneser har arbejdet med børn i 25 år og via ICDP metoden har hun nået mange børns adfærd, der synliggør barnet uden at nogen føler sig forkerte eller lider følelsesmæssigt. I bogen kan du læse om cases der beskriver verbalt sprog, kropssprog og opførsel og hvordan man kommer de negative i indvirkninger til livs, såsom at anerkende at barnet har ret, at aflæse barnets kropssprog.Bogen indeholder gode råd og tips til hvordan man undgår de følelsesmæssige overgreb.

En lærerig bog til pædagoger og fagfolk der arbejder med børn og ikke mindst til forældrene er det en øjenåbner

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️